How Multi Login Paltalk 11.7 build 468 with loader

How It . Setup Paltalk 11.7 build 468  http://origin-downloads.paltalk.com/download/0.x/648/ Download & Unzip file Loader f...How It .

  1. Setup Paltalk 11.7 build 468 
http://origin-downloads.paltalk.com/download/0.x/648/
Download & Unzip file Loader for Pal 468
Link : http://ouo.io/x89C1
Move file PAL_Multi.exe to desktop . and clik open -> login

Mọi người sẽ quên rất nhanh việc bạn làm nhưng họ sẽ nhớ rất lâu bạn đã làm nó tốt thế nào.