Skinny Bot Music For Paltalk Mesenger (online / Offline ) 2016

Yêu Cầu : Pc : ram tối thiểu 1G Windown : vista /7/8/10 Net framework 4.0 trở lên and VLC Player  Các lệnh sử dụng bot: ...


[IMG]

Yêu Cầu :
 • Pc : ram tối thiểu 1G
 • Windown : vista /7/8/10
 • Net framework 4.0 trở lên and VLC Player 
Các lệnh sử dụng bot:


 • !f, !s: (find, search) tìm kiếm
 • !amk: (add & mark) thêm nhạc và lưu vào yêu thích
 • !a: thêm nhạc !f | !s | !amk | !a | 
 • !m: xem thêm kết quả vừa tìm
 • !dl: tải bài hát
 • !sk: bỏ qua bài đang hát
 • !ver: thông tin bot nhạc
 • !mk: lưu bài hát vào kho yêu thích của mình
 • !rm: xóa bài yêu cầu
 • !st: kiểm tra bài đang phát
 • !af: thêm nhạc từ fav
 • !fav: kho nhạc yêu thích của mình
 • !pl: danh sách nhạc yêu cầu
 • !n: bài tiếp theo
 • !owner: danh sách chủ nhân 
 • !admin: danh sách người quản trị
 • !banned: danh sách bị cấm
 • !l: giới hạn yêu cầu nhạc
 • !c: kiểm tra 
 • !us: kiểm tra quyền hạn
 • !t: kiểm tra số bài hát yêu cầu
 • !unmk: xóa yêu thích
 • !rp: phát lại bài đang nghe
 • !playfav [nick]: play những bài nhạc yêu thích của nick nào đó (ví dụ !playfav HoangTu)
Lệnh cho Admin/Owner

 • !mic: lên mic
 • !bt: ưu tiên
 • !autoskip: tự động bỏ qua bài hát nếu người yêu cầu đã rời room
 • !pause: dừng bot
 • !play: phát nhạc
 • !umic: xuống mic
 • !dot [nick]: mute 
 • !greet 0/1: mở/đóng cổng chào
 • !nj 0/1: chống giựt mic
 • !bounce [nick]: loại khỏi phòng
 • !aa [nick]: thêm admin
 • !ban [nick]: ban nick
 • !ao [nick]: thêm chủ nhân

Mọi người sẽ quên rất nhanh việc bạn làm nhưng họ sẽ nhớ rất lâu bạn đã làm nó tốt thế nào.

1 comments so far


EmoticonEmoticon